Retningslinjer for personvern

  1. GENERELT

1.0

Ved å bruke yachtbroker.dk, .se, .no, yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com samtykker du i at vi behandler personopplysningene dine i henhold til denne personvernerklæringen. YachtBroker Aps respekterer fullt ut alle krav om konfidensialitet for personopplysninger som du oppgir via nettstedet. Videre er vi klar over behovet for passende beskyttelse og forsvarlig behandling av personopplysningene dine.

1.1

Disse retningslinjene for behandling av personopplysninger ("Personvern") beskriver hvordan YachtBroker Aps samler inn og behandler informasjon om deg.

1.2

Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du oppgir til oss i forbindelse med abonnement på nyhetsbrev og registrering i vår kjøperdatabase.

1.3

YachtBroker Aps er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til YachtBroker Aps kan gjøres via kontaktinformasjonen som er oppført under punkt 7.

  1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN, TIL HVILKE FORMÅL OG DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1

Når du besøker yachtbroker.dk, .se , .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com, samler vi automatisk inn informasjon om deg og din bruk av yachtbroker.dk, .se , .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com, f.eks. typen nettleser du bruker, søkeordene du bruker på yachtbroker.dk, .se , .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com, IP-adressen din, inkludert nettverksplasseringen din, og informasjon om datamaskinen din. Videre brukes retningslinjene for informasjonskapsler fra yachtbroker.dk, .se, .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com når du bruker yachtbroker.dk, .se, .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com.

2.1.1

Formålet er å optimalisere brukeropplevelsen på yachtbroker.dk, .se, .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com, og å utføre målrettet markedsføring, inkludert retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser i å forbedre yachtbroker.dk, .se, .no, yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com og vise deg relevante tilbud.

2.1.2

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6(1)(f) i EUs personvernforordning.

2.2.2

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6(1)(b), (c) og (f) i EUs personvernforordning.

2.3

Når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, samler vi inn opplysninger om navn og e-postadresse.

2.3.1

Formålet er å oppfylle vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg.

2.3.2

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6(1)(f) i EUs personvernforordning.

  1. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

3.1

Opplysninger kan utleveres til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift av systemer og forbedringer av yachtbroker.dk, .se, .no, yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com, utsendelse av nyhetsbrev og målrettet markedsføring, inkludert retargeting, og til din evaluering av vårt selskap og våre produkter. Disse selskapene er databehandlere under vår instruks og behandler opplysninger som vi er behandlingsansvarlig for. Databehandlerne kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss og er underlagt taushetsplikt. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

3.4

Noen av disse databehandlerne, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etablert i USA. De nødvendige garantiene for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. artikkel 45 i EUs personvernforordning. I den grad vi bruker andre databehandlere enn de nevnte som er etablert utenfor EU, vil dette alltid skje i samsvar med gjeldende overføringsgarantier.

3.4.1

- En kopi av Google LLCs sertifisering finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

- En kopi av Facebook Inc.s sertifisering finner du her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  1. DINE RETTIGHETER

4.2

Rett til tilgang

4.2.1

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger det kan være, samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra.

4.2.2

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene dine, må du sende en skriftlig forespørsel til mail@yachtbroker.dk. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

4.3

Rett til retting

4.3.1

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å kontakte oss skriftlig slik at opplysningene kan rettes. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

4.4

Rett til sletting

4.4.1

I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av personopplysningene dine slettet av oss, f.eks. hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har noe annet rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, f.eks. for å oppfylle våre rettslige forpliktelser eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine. Du vil bli bedt om å bevise at du er den du utgir deg for å være.

4.5

Rett til å begrense behandlingen til lagring

4.5.1

I visse tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine til kun å gjelde lagring, f.eks. hvis du mener at opplysningene vi behandler om deg er feilaktige.

4.6

Rett til dataportabilitet

4.6.1

I visse tilfeller har du rett til å motta personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

4.7

Rett til å protestere

4.7.1

Du har når som helst rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine til direkte markedsføring, inkludert profilering som utføres for å målrette vår direkte markedsføring, ettersom denne behandlingen utføres på grunnlag av våre berettigede interesser, jf. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring og profilering, må du slette informasjonskapslene dine som nevnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8

Retten til å trekke tilbake samtykket

4.8.1

Du har når som helst rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, inkludert utsendelse av nyhetsbrev.

4.9

Rett til å klage

  1. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

5.1

Informasjon som samles inn om din bruk av yachtbroker.dk, .se, .no, .fi, yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com i henhold til punkt 2.1, slettes i henhold til reglene i Yachtbrokers retningslinjer for informasjonskapsler. Informasjonskapslene fra yachtbroker aps. slettes senest ett år etter at du sist besøkte nettstedet, mens tredjeparts informasjonskapsler har ulike utløpsdatoer.

5.2

Opplysninger som samles inn i forbindelse med ditt abonnement på vårt nyhetsbrev, jf. punkt 2.3, slettes når ditt samtykke til nyhetsbrevet trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for å behandle opplysningene.

  1. SIKKERHET

6.1

Vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring eller forringelse av personopplysninger og mot uautorisert utlevering eller misbruk.

6.2

Bare ansatte som har et reelt behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å utføre arbeidet sitt, har tilgang til personopplysningene dine.

  1. KONTAKTINFORMASJON

7.1

YachtBroker Aps, CVR-nr. 29936013 er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via yachtbroker.dk, .se, .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com.

7.2

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å utøve en eller flere av rettighetene dine som er beskrevet i avsnitt 4, kan du kontakte

Nettstedet eies og publiseres av:

YachtBroker Aps

Frederiksø 3a

5700 Svendborg

Danmark, Danmark

Tlf. nr.: + 45 21724333

E-post: mail@yachtbroker.dk

  1. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

8.1

Hvis vi gjør endringer i personvernerklæringen, vil du bli informert om dette ved ditt neste besøk på yachtbroker.dk, .se , .no, samt yachtbroker-network.fi, yachtbroker-network.de og yachtbroker-network.com.

  1. VERSJONER

9.1

Dette er versjon 1 av YachtBrokers personvernerklæring datert 23. mai 2018.

Hvis du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du også kontakte det nederlandske datatilsynet.

YachtBroker er Skandinavias største kjede av profesjonelle båtmeglere og hjelper hvert år hundrevis av fornøyde kunder med å kjøpe og selge båt.